Kipufysioterapia on yksi fysioterapian erityisaloista. Kipufysioterapian asiakkaita ovat usein henkilöitä, joilla on CRPS, fibromyalgia, hermovaurioita tai pitkittyneitä tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Kipujen alkuperä voi olla myös täysin tuntematon. Kiputilat vaikuttavat usein laaja-alaisesti asiakkaan arkeen kaikilla osa-alueilla. Terapian tavoitteena on löytää yhdessä asiakkaan kanssa työkaluja kivun kanssa elämiseen ja sen helpottamiseen. Kipufysioterapiassa pyritään huomioimaan asiakas kokonaisvaltaisesti - niin fyysiset, psyykkiset kuin sosiaalisetkin tekijät. Käytettävissä olevat keinot määräytyvät yksilöllisesti haastattelun ja tutkimuksien perusteella. Menetelminä käytetään usein esim. terapeuttista harjoittelua, rentoutumisharjoituksia, manuaalista terapiaa, keskustelua, motivointia, merkityksellisten toimintojen tukemista, GMI (General Motor Imagery), peiliterapiaa sekä fysikaalisia hoitoja.

Ajanvaraukset numerosta +358 40 632 6158

Fysioterapiapalvelut