Neurologinen fysioterapia edistää ja tukee mm. keskus- ja ääreishermoston sairauksista tai vammoista aiheutuvien liikkumis- ja toimintakyvyn haasteiden kuntoutumista.

Fysioterapialla tuetaan kuntoutujan itsenäistä selviytymistä elämän eri tilanteissa.
Kuntoutujien oireet voivat olla hyvin monimuotoisia kuten lihasten liiallista jäykkyyttä, nivelten liikerajoituksia, lihasheikkoutta, tuntopuutoksia ja kipua sekä kehon ja liikkeiden hahmottamisen vaikeuksia. Fysioterapian toteutusta suunnitellaan yksilöllisesti moniammatillisessa ryhmässä yhdessä asiakkaan ja hänen perheensä kanssa.
Neurologisia sairauksia ovat esimerkiksi:

  • aivoverenkiertohäiriö (AVH)
  • aivovammat
  • selkäydinvammat
  • MS-tauti
  • kehitysvamma, CP-vamma
  • Parkinsonin tauti
  • lihassairaudet
  • ALS eli amyotrofinen lateraaliskleroosi
  • Erilaiset harvinaiset neurologiset sairaudet

Kuntoutus voidaan toteuttaa tarpeen mukaan päiväkoti-, koulu- tai kotikäynteinä.

Ajanvaraukset numerosta +358 40 632 6158

Fysioterapiapalvelut