Psykofyysinen fysioterapia perustuu muun muassa tietoon, jonka mukaan tunteet vaikuttavat kehon fyysisiin muutoksiin. Psykofyysisen fysioterapian lähtökohtana on aina ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen. Hoitokeinoja ovat muun muassa erilaiset liike-, hengitys- ja kehotietoisuus harjoitteet, joiden tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään itselle sopivia säätelykeinoja elämän haastavissa tilanteissa. Fysioterapian tavoitteet määräytyvät aina asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan.

Psykofyysistä fysioterapiaa suositellaan:

  • ahdistuneisuuteen, jännittyneisyyteen, paniikkikohtaus oireiluun
  • stressiin, uupumukseen, masennukseen
  • pitkittyneisiin kiputiloihin
  • syömishäiriöhin
  • traumaperäisiin oireisiin

Ajanvaraukset numerosta +358 40 632 6158

Fysioterapiapalvelut