Polarfysio

Kolarissa toimiva Polarfysio, aiemmin Länsirajan Fysikaalinen Hoitolaitos on 30-vuotias, kehittyvä yritys. Palvelusta vastaa neljä fysioterapeuttia sekä sihteeri.

Hoidamme

Polarfysio hoitaa asiakkaidensa tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, motoriikkaan, biomekaniikkaan, ja tasapainoon liittyvät ongelmat sekä niiden ennaltaehkäisyn fysioterapian ja liikunnan keinoin mahdollisimman tuloksekkaasti ja kustannustehokkaasti.

Arvot

Polarfysion arvoja ovat tinkimätön työ, korkea moraali ja ennakkoluuloton asenne uuden kehittämiseen. Polarfysion henkilöstön erikoistumiseen, jatkuvaan koulutukseen ja kokemukseen sekä hyvään vuorovaikutussuhteeseen perustuva osaaminen sekä avoin työyhteisön ilmapiiri luovat perustan toimivalle palvelukokonaisuudelle.

Tavoitteet

Toimintamme tavoitteena on ”terve sielu terveessä ruumiissa”. Laadukas ja hyvä työ takaa asiakkaiden sekä henkilökunnan viihtyvyyden. Henkilökunnan jatkuva koulutus takaa laadun työssämme, minkä vuoksi pysymmekin alan kehityksen kärjessä.

Suunnan näyttäjä

Polarfysio on suunnan näyttäjä fysioterapiayrityksille Luoteislapissa sekä Pohjois-Kalotin alueella. Verkoston jäsenenä Polarfysio toimii maanlaajuisena vaikuttajana, fysioterapian kehittäjänä ja kouluttajana. Kiinteän verkostoitumisen kautta kehitetään julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, luodaan uusia toimintamalleja ja palveluita yksityisen ihmisen, yksityisten yritysten sekä julkisten työpaikkojen henkilöstön terveyden edistämiseksi.

Palvelumme

Henkilökunta

Kolarissa toimiva Polarfysio, aiemmin Länsirajan Fysikaalinen Hoitolaitos on 30-vuotias, kehittyvä yritys. Palvelusta vastaa neljä fysioterapeuttia sekä sihteeri.