Neurologinen Fysioterapia

Polarfysio järjestää Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta Kolarissa. Kuntoutus auttaa asiakasta selviytymään paremmin arjen toiminnoissa.

Kelan lääkinnällinen kuntoutus on Kelan järjestämää kuntoutusta alle 65-vuotiaille ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Kuntoutuksen tarkoituksena on auttaa asiakasta selviytymään arjen hankaluuksista ja toiminnoista paremmin ja mahdollisesti työskentelemään sairaudesta tai vammasta huolimatta. Kuntoutuksen tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantuminen.

Sinulla voi olla oikeus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, jos

  • olet alle 65-vuotias
  • sinulla on vamman tai sairauden vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimissa ja osallistua niihin
  • kuntoutuksen tarve kestää vähintään vuoden
  • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
  • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole hoidollisia, vaan tukevat suoriutumista ja osallistumista.

Otamme vastaan uusia asiakkaita.

Kelan vaativa lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvaus

Ajanvaraukset numerosta +358 40 632 6158

Fysioterapiapalvelut